Obecní brigáda - hrabání listí

22. 10. 2022 - Obecní brigáda - hrabání listí

V sobotu 22. října svolalo naše nové zastupitelstvo první obecní brigádu. Úkolem bylo shrabat listí v naší malé vsi. Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak se nám podařilo společnými silami většinu listí uklidit. Jako poděkování pro naše brigádníky bylo připravené malé občerstvení na obecním úřadě v podobě teplého nápoje a moučníku. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim brigádníkům za pomoc při úklidu naší obce.

Těšíme se na další spolupráci!