Základní informace

Obecní úřad Chotovice

Chotovice čp. 30
PSČ: 570 01
 
 
• mobil: +420 724 089 586
• e-mail: obec@chotovice.info
 
Úřední hodiny: Po 18:30  - 19:30hod
 
Složení zastupitelstva:
 
Starosta : Mgr. Marie Kudrnová mobil: +420 724 089 586
Místostarosta : Sádecký Jiří  
Předseda finančního výboru: Ing. Pavel Boštík  
Předseda kontrolního výboru: Petr Švec  
Člen ZO Jan Buben  
Člen ZO Petr Vích  
Člen ZO Dagmar Nováková  
Člen ZO Stanislava Vopařilová  
 
 
Z v e ř e j ň o v a n é   i n f o r m a c e ...
 
 
Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Chotovice
Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení :  ČU: 11828591/0100
IČO: 00276715
DIČ:  ---
 
 
Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  • Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.
Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí :
  • Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :
  • Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.