Kontakt

 Provozní doba:  pondělí 17:30 - 18:30 hod.

 

Věra Konývková (knihovnice ) , Chotovice 18 , 570 01 Litomyšl
 
    telefon: 602 158 692
 
    e-mail: vera.konyvkova@seznam.cz